Yoga

Namaste Yoga handlar inte om att nudda sina tår utan om vad man lär sig på vägen ner

Yoga för dig

Yoga syftar till att skapa balans och frihet. Att ge dig en stund på mattan som bara är din. En möjlighet att koppla bort omvärlden och för en stund vända blicken inåt. En stund fri från de utmaningar och krav man möter i vardagen. Mindful hathayoga, yin yoga och yoga nidra är de yogaformer jag erbjuder fast ibland i en salig mix.
Ambitionen är att hålla klasser små och personliga vilket ger en möjlighet att anpassa yogan efter just dina förutsättningar. Grund och teknik är viktigt men kanske viktigare är att du skall få känna att stunden på mattan är helt och hållet din egen, där du är just nu med dina unika förutsättningar.

Yoga
Yoga

Mindful hathayoga

Hathayogan är den i västvärlden mest kända formen av yoga. Begreppet ha står för solen och tha står för månen, Hatha blir till en förening mellan dessa. Hathayoga skapar en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå ökad fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Dessutom stärker det kroppen och gör den smidigare samtidigt som energiflödet kommer igång.

Mindful är för mig signaturen, detta för att visa på det mjuka och varsamma flödet där rörelserna möter dig där du befinner dig just då.

Mindful yinyoga

Yinyoga är precis som annan yoga – men också dess motsats. Yinyogan undviker ”perfektionen” i en slut-position. Vi fokuserar på yin-delarna i kroppen så som skelett, myofascia, bindväv, ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. Den utförs  liggande eller sittande. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yinyogan dina muskler slappna av helt. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt medveten närvaro i stunden. I yinyogan stretchar vi inte, vi drar inte och vi vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Vi slappnar av och låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. Yinyoga är utmärkt som komplenment fysisk aktivitet såsom löpning och styrketräning.

Yoga
Yoga

Yoga Nidra

Yoga nidra är en guidad meditationsteknik som även kallas yogisk sömn och som utförs liggandes i savasana, död mans position. Yoga nidra kan hjälpa dig att hitta en total djupavslappning som i sin tur kan bidra till att lösa upp mentala och fysiska spänningar. På sanskrit betyder nidra sömn och yoga nidra kallas ofta den sömnlösa sömnen då du tas in i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där kroppen går in i en djup form av avslappning. 

Tillståndet kallas alfatillstånd eller hypnogogiskt tillstånd. Detta kraftfulla tillstånd kan användas för många olika syften som inkluderar djupavslappning, frigörande av minnen som fastnat i vårt undermedvetna, och medvetna, samt skapa ett ökat tillstånd av medveten närvaro. Genom denna ”yogiska sömn” försätts kroppen i ett tillstånd av sömn, medan sinnet behålls fokuserat och vaket.