Meditation

En stund för dig bara med dig om dig Tystnaden är inte tom den är full med svar

Vänd fokus inåt

Meditation är ett brett begrepp, men som ofta handlar om att man på något sätt koncentrerar sitt sinne på något för att släppa det som händer runt omkring och lyssna inåt. Att för en stund låta vår fulla uppmärksamhet riktas till det som händer inombords. Många förknippar meditation med att sitta tyst och blunda och även om det kanske är ett av de vanligare tillvägagångssätten så finns det meditationstekniker där man använder sig av ljud, dofter, mantran (och mycket annat) för att finna lugnet inom sig.

Du kan meditera sittande, ståendes, liggandes eller i rörelse. Meditation är en del av yogans åttafaldiga väg, en central del inom buddhismen och en metod som flera andra skolor och religioner använder sig av. Det finns många hälsofördelar av att ha en regelbunden meditationspraktik – meditation hjälper dig att bli lugnare, piggare och friskare.

Meditation
Meditation

Medveten Närvaro

Mindfulness är en form av meditation där man fokuserar på medveten närvaro här och nu och att lära sig om sig själv och hur man fungerar som människa. 

Mindfulness är en meditationsteknik som eftersträvar medveten närvaro och används idag  som en behandlingsmetod för personer som lever med stressymptom, ångest, oro och nedstämdhet.

Metoder inom mindfulness är andningsövningar, koncentrationsträning och meditation av olika former.

Man tränar sig själv i att observera sina tankar och känslor utan att värdera, döma eller försöka förändra dem. Målet med mindfulness är att man ska lära sig leva i nuet som är det enda vi faktiskt kan påverka- det som har hänt i det förflutna eller som kommer ske i framtiden är utom vår kontroll.

Självinsikt och självmedkänsla är också centrala begrepp inom mindfulness för att öka förståelsen om sig själv och att lära sig acceptera sig själv för den man är. 

Så vad är det för skillnad på meditation och mindfulness? Egentligen är det ingen skillnad mellan de båda teknikerna utan mindfulness är en form av meditation. Det som utmärker mindfulness och som till viss del skiljer sig från de flesta meditationstekniker är att en del av mindfulnesspraktiken går ut på att skapa en medveten närvaro om det som sker runt omkring och i allt man gör i livet, medans meditation går ut på att för en tid släppa taget om allt runt omkring och vila sitt fokus på det inre.

Både meditation och mindfulness går ut på att på något sätt begränsa uppmärksamheten till det som man inte kan påverka för att istället lyssna inåt och vara närvarande i nuet.

Det som sker i kroppen är de rakt motsatta som sker när men lever i stress – andning och puls blir lugnare och blodtrycket stabiliseras.