Coaching

Samtal Om du mår bra mår världen lite bättre

Det finns många olika anledningar till att fundera på att bli coachad eller börja gå i samtal. Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver stöd och hjälp ifrån utomstående för att kunna komma vidare. Det kan även vara så att man under en lång tid mått dåligt och behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin inre kraft och styrka.

Man kan exempelvis arbeta med:

  • att bli tryggare i sig själv och förbättra sin självkänsla.
  • utveckla viljan att styra över sitt liv.
  • bli bättre på att hantera svårigheter i sina nära relationer.
  • lära sig hantera stress och orosmoment.
  • bli bättre på att uttrycka sina tankar och känslor.
  • känna sig friare, mer kreativ och närvarande.
  • lära känna sig själv på djupet och få tillgång till alla sina resurser.

Genom att gå i samtal under kortare eller längre tid ökar du dina möjligheter att må bättre och att få en större förståelse för dig själv. Det hjälper dig även att hitta sätt att förändra och förhålla dig till din livssituation och den medför en känsla av ökad livskvalitet. Jag arbetar bland annat i enlighet med psykodynamisk förståelsemodell vilket innebär att vi fokuserar på hur dina nära relationer, hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar dig och din upplevelse för hur livet gestaltar sig för dig.

Metoden bygger på ett aktivt lyssnande, respekt och lyhördhet samt att ge feedback i form av kommentarer, synpunkter och följdfrågor. Vi börjar med 2 ggr för att komma fram till hur just ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta din terapi. Vi bokar in regelbundna tider för samtal efter ditt behov. Längden på kontakten kan variera, antingen bestämmer vi ett visst antal samtal eller så kommer vi överens om en längre tids samarbete. Ett samtal är 45 minuter. Samtalen är konfidentiella och sker under full sekretess.

Alternativa möjligheter. Ibland medför livet att det är svårt att ta sig till en plats eller att träffas fysiskt därför erbjuder jag även möjligheten till möten digitalt via telefon eller zoom.

Coaching